redovisning av kupongskatt

För bolag som har utdelningstillfälle efter den 15 september ska redovisning lämnas senast den 15 januari följande. I de fall utdelningsmottagaren själv ska betala in kupongskatten, skickar Skatteverket ut en skrivelse där det står hur skatten ska betalas. Här lämnas uppgifterna, all redovisning av utdelning samt ansökan om återbetalning av kupongskatt skickas till: Skatteverket 171 94 Solna, inbetalning av kupongskatt. Det är viktigt att hemvistintyget visar den utdelningsberättigades skatterättsliga hemvist. Då måste ett hemvistintyg för den utdelningsberättigade skickas in tillsammans med redovisningen. Dröjsmålsavgiften är lägst 2 procent eller 100 kronor, men procentsatsen höjs för varje månad som betalningen är försenad. Intyget ska vara utfärdat av behörig myndighet eller bank i hemvistlandet. 18b, sKV2332 Gäller utdelning till utländska juridiska och fysiska personer, med avdrag för kupongskatt. När du betalar in kupongskatt från ett utländskt bankkonto ska du använda följande uppgifter: iban-nummer:.

Ans kan om terbetalning m ste komma in till Skatteverket inom fem r fr n utg ngen av det kalender r d utdelningarna blev tillg ngliga f r lyftning. P anv nder vi kakor (cookies) f r att webbplatsen ska fungera p ett bra s tt f r dig. Genom att surfa vidare godk nner du att vi anv nder kakor. Get, iKEA coupons and free shipping coupon. This feature is not available right now.

Istället för ett OCR-nummer ska du ange en referens på inbetalningen. Om utdelningen har gått genom flera banker ska alla underlag bifogas. För utdelningsberättigade som har hemvist utomlands ska kupongskatt innehållas med 30 procent av utdelningen. Du skickar in din begäran per mejl eller post till Skatteverket, till någon av följande adresser: Mejladress: (Skriv Intyg kupongskatt i ämnesrubriken). Det är den som betalar ut utdelningen som håller inne kupongskatten och betalar in den till. Skatten ska betalas senast samma dag som redovisning ska lämnas (se ovan). Anstånd Skatteverket kan, om särskilda skäl finns, besluta om anstånd med att lämna redovisning och att betala in kupongskatt. Med utdelningstillfälle menas dagen för bolagsstämman, om inget annat utbetalningsdatum beslutats och tagits med i bolagsstämmoprotokollet. För K-bolagen ska bolagets namn och organisationsnummer anges rabat på olie som referens. Skattesatsen kan bli lägre om det finns ett skatteavtal mellan Sverige och den utdelningsberättigades hemvistland. Bolaget ska kontrollera att 18a, 18b och KU31 har blivit fullständigt och riktigt ifyllda, samt göra eventuella kompletteringar och rättelser som behövs.

Det gäller även när utdelningen har betalas ut av någon annan än bolaget. Postadress: Skatteverket 171 94 Solna Ange f?ljande uppgifter i din beg?ran om intyg: Namn Personnummer (om du har ett svenskt personnummer) Postadress Telefonnummer Mejladress Vilka/vilket ?r intyget ska g?lla F?r snabbare handl?ggning Skicka g?rna med underlag fr?n din bank eller. KU31, Gäller utdelning till begränsat skattskyldiga fysiska personer. Det ska inte heller göras avdrag för preliminär skatt på utdelning i kupongbolag (Läs här om undantaget från skyldigheten att göra skatteavdrag för preliminär skatt på utdelning på aktier i kupongbolag ). Inbetalning av kupongskatt från ett utländskt bankkonto. Du måste ange både iban-nummer och BIC/Swiftkod vid betalningen. Du kan även läsa mer om kontrolluppgiftsskyldigheten i Rättslig vägledning.